Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę bei sekti svetainių lankomumą. Daugiau informacijos

Nuomos taisyklės

ĮRANGOS NUOMOS LAIKOTARPIS: 

Diena

Nuomos laikas yra skaičiuojamas dienomis (toliau vadinamomis Nuomos dienomis). Pirmąja Nuomos diena laikoma ta diena, kada Įranga Nuomos vietoje yra perduodama Nuomininkui. Paskutine Nuomos diena yra laikoma ta diena, kada Nuomininkas tinkamai grąžina Nuomojamą įrangą į Nuomos vietą. Jei Įranga grąžinama į Nuomos vietą iki 10 valandos, praeita kalendorinė diena yra laikoma paskutine Nuomos diena. 

Įrangos nuoma fiziniams asmenims

Nuomininkas privalo pateikti ne mažiau kaip du oficialius, galiojančius asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus su nuotraukomis. Tinka pasas, asmens tapatybės kortelė ir vairuotojo pažymėjimas. Bent viename iš pateiktų dokumentų turi matytis asmens parašo pavyzdys. Nuomininkas privalo nurodyti savo gyvenamąją vietą ir telefono numerį. Nuomos mokestis mokamas avansu, prieš imant įrangą. Nuomininkas privalo nurodyti planuojamą nuomos laikotarpį ir už jį sumokėti. Minimaliai mokamas avansas už 5 d.d nuomą. Nuomininkui grąžinus įrengimą anksčiau termino, už kurį buvo sumokėta, pinigų permoka grąžinama. Grąžinus įrangą ir atlikus apmokėjimą, sąskaita faktūra išrašoma užsakovo vardu. Kaskart, nuomojantis įrangą, nuomininkas pasirašo Įrangos priėmimo perdavimo aktą ir įrangos nuomos bendrąsias taisyklės.

Ramirent darbuotojas pasilieka teisę neišduoti įrangos Nuomotojui, jeigu jis atsisako pateikti reikalingus dokumentus, jeigu turi nepadengtų įsiskolinimų Ramirent ar bet kuriam kitam ūkio subjektui. Taip pat, nepateikus telefono numerio, gyvenamosios vietos adreso ar atsisakius sumokėti nuomos mokestį avansu.

Savaitgalis (fiziniams asmenims)

Jeigu įranga iš Nuomos vietos paimama penktadienį nuo 16val. ir grąžinama pirmadienį iki 10 val., skaičiuojama 1 nuomos diena.

Nuomos mokestis neskaičiuojamas už šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas (išskyrus tuos atvejus, kai įranga imama tik numatytam savaitgalio laikotarpiui arba, jei įranga, turinti moto valandų skaitliuką, dirba daugiau negu 8 darbo valandas). Kainininke pateikta dienos nuomos kaina be PVM. 

ĮRANGOS PAĖMIMAS IR GRĄŽINIMAS: 

Įrangos perdavimas ir priėmimas nuomos laikotarpio pradžioje įforminamas Įrangos perdavimo – priėmimo aktu. Įrangos grąžinimas nuomos laikotarpio pabaigoje įforminamas Įrangos grąžinimo aktu. Tuo atveju, jei nuomojami klojiniai ar pastoliai, Įrangos perdavimo - priėmimo akto priedu yra ir išsamus detalių sąrašas pagal kiekį ir rūšį. Įrangos perdavimo – priėmimo aktas laikomas pagrindiniu dokumentu, apibrėžiančiu konkretų nuomos santykį. Šalys privalo saugoti Įrangos perdavimo – priėmimo bei grąžinimo aktų egzempliorius iki Sutarties nutraukimo.

Prieš grąžinant, Įrangą paruošti grąžinimui, t.y. ją išvalyti, sutvarkyti ir kt. bei apie grąžinimą informuoti Nuomotoją ir suderinti su juo tikslų grąžinimo laiką. Grąžinant klojinius ir pastolius, apie grąžinimą pranešti  iš anksto, tačiau ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas.

 Jeigu įranga grąžinama netvarkinga ar sugadinta, Nuomotojas turi teisę reikalauti, kad Nuomininkas padengtų visas remonto ar plovimo išlaidas. Plovimo įkainiai nurodyti kainininke.