Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę bei sekti svetainių lankomumą. Daugiau informacijos

Tinklapio naudojimosi sąlygos

Tinklapio sąlygos

PRIEŠ PRISIJUNGDAMI IR NAUDODAMIESI PASAULINIO ŽINIATINKLIO TINKLAPIAIS, PIRMIAUSIAI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS SĄLYGAS.

Prisijungdami ir naudodamiesi Ramirent Plc pasaulinio žiniatinklio tinklapiu, Jūs sutinkate su žemiau išvardintomis sąlygomis. Jei su žemiau išvardintomis sąlygomis nesutinkate, šiais puslapiais naudotis negalite.

Šių tinklapių turinys visiškai priklauso Ramirent Plc (toliau vadinamai Ramirent). Ramirent pasaulinio žiniatinklio tinklapių turinio teisės priklauso autoriui Ramirent Plc © 2008. Visos teisės priklauso autoriui, jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip. Individualiems šiuose tinklapiuose patalpintiems dokumentams gali būti taikomos papildomos, tuose dokumentuose numatytos, sąlygos.

Bet koks šių tinklapių turinio kopijavimas, perdavimas, platinimas ar laikymas bet kokia forma be išankstinio Ramirent raštiško leidimo yra draudžiamas išskyrus tuos atvejus, kai, laikantis čia nurodytų sąlygų, Jums leidžiama kai kurias šių puslapių turinio dalis išsaugoti savo kompiuteryje arba atsispausdinti ir naudoti išimtinai asmeniniams nekomerciniams tikslams. Griežtai draudžiama keisti šių tinklapių turinį bei naudoti jį kitokiems tikslams.  Viešai publikuotais dokumentais ir kitais pranešimais spaudai naudotis leidžiama be apribojimų, jei aiškiai nurodomas informacijos šaltinis.

Siekiant supaprastinti pasiekiamumą, Ramirent tinklapiuose gali būti pateiktos nuorodos į trečioms šalims priklausančius arba jų eksploatuojamus interneto tinklapius.  Prieš pasinaudodami tokia nuoroda į trečios šalies tinklapį, Jūs turite susipažinti ir sutikti su to tinklapio naudojimo sąlygomis. Taip pat Jūs turite sutikti su tuo, kad Ramirent negali kontroliuoti tokiuose tinklapiuose pateiktos informacijos turinio ir negali prisiimti atsakomybės už trečios šalies sukurtą ar publikuotą medžiagą. Be to, nuoroda į Ramirent nepriklausantį tinklapį nereiškia, kad Ramirent remia ir patvirtina tokį tinklapį ar jame pateikiamus produktus bei paslaugas.

Pateikdami informaciją bet kuriam mūsų serveriui, pavyzdžiui, elektroniniu paštu ar per Ramirent pasaulinio žiniatinklio tinklapius, Jūs sutinkate: (a) kad pateiktoje medžiagoje nėra neteisėtos ar kitokiu atžvilgiu publikavimui netinkamos informacijos; (b) kad, prieš pateikdami medžiagą, atlikote visas reikiamas apsaugos nuo virusų  bei kitų žalingų ar pavojingų veiksnių procedūras; (c) pateikta informacija yra Jūsų nuosavybė arba Jums yra suteiktos neribojamos teisės ją pateikti nemokamai publikuoti Ramirent arba panaudoti bet kokią jos dalį ar koncepciją Ramirent produktams be jokių papildomų apribojimų bei atsakomybės; (d) įsipareigojate nesiimti prieš mus jokių veiksmų, susijusių su Jūsų pateiktos informacijos naudojimu, o taip pat apdrausti mus nuo galimų trečios šalies veiksmų prieš mus, susijusių su Jūsų pateiktos informacijos naudojimu.

Ramirent negali ir neskaito naudotojų pateiktos informacijos, todėl neatsako už jos turinį. Ramirent turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu pašalinti bet kokią naudotojo patalpintą informaciją.

Ramirent pasaulinio žiniatinklio tinklapiuose esanti informacija yra pateikta tokia, kokia buvo gauta ir mes nei tiesiogiai, nei netiesiogiai negarantuojame, kad ji yra tiksli, teisinga ar patikima. Ramirent negarantuoja, kad šiuose tinklapiuose ar jų publikavimui naudojamame serveryje nėra virusų ar kitokių kenksmingų veiksnių. Ramirent negarantuoja, kad jos tinklapiais galima naudotis netrikdomai ir juose nėra klaidų. Ramirent pasilieka teisę bet kuriuo metu peržiūrėti šių tinklapių turinį bei uždrausti prieigą prie jų.

SU ŠIŲ PUSLAPIŲ TIKSLUMU, PATIKIMUMU, PRIEINAMUMU IR TURINIU  NESIEJAMOS JOKIOS TIESIOGINĖS AR NETIESIOGINĖS GARANTIJOS DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ BEI ĮSTATYMŲ NEPAŽEIDIMO, PREKIŲ PERKAMUMO BEI PRODUKTŲ TINKAMUMO NUMATYTAI PASKIRČIAI. RAMIRENT NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL NAUDOJANTIS ŠIOMIS PASLAUGOMIS AR NETURINT GALIMYBĖS PASINAUDOTI ŠIOMIS PASLAUGOMIS PATIRTOS TIESIOGINĖS, NETIESIOGINĖS, ATSITIKTINĖS, YPATINGOS AR LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIOS ŽALOS, PELNO NETEKIMO AR VERSLO VEIKLIOS SUTRIKIMŲ NET IR TUO ATVEJU, JEI RAMIRENT BUVO ĮSPĖTA APIE GALIMĄ TOKIO POBŪDŽIO ŽALOS ATSIRADIMĄ. KASI KURIŲ VALSTYBIŲ JURISDIKCIJA NEPRIPAŽĮSTA TOKIO POBŪDŽIO GARANTIJŲ BEI ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMŲ, TODĖL JŪSŲ ATVEJU JIE GALI BŪTI NETAIKOMI. TOKIU ATVEJU RAMIRENT ATSAKOMYBĖ APRIBOJAMA DIDŽIAUSIU ĮSTATYMUOSE LEIDŽIAMU MASTU.

Ramirent ir Ramirent produktų pavadinimai yra Ramirent priklausantys prekiniai ženklai arba registruoti prekiniai ženklai. Kiti šiame dokumente minimi produktų bei kompanijų pavadinimai gali būti jų savininkams priklausantys prekiniai ženklai ar prekiniai pavadinimai. Prisijungiant prie šio tinklapio, be išankstinio raštiško Ramirent ar trečios šalies savininkės leidimo, jokiomis prasmėmis Jums nesuteikiama jokia teisė ar licencija naudotis tinklapyje pateiktais ženklais.

© 2008 Ramirent Plc. Visos teisės priklauso autoriui.