Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę bei sekti svetainių lankomumą. Daugiau informacijos

Privacy

PRIVATUMO POLITIKA KLIENTAMS

Naujausia 2018.05.15 versija

Šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) jus informuojame, kodėl RAMIRENT Baltic AS Vilniaus filialas renka, naudoja arba dalijasi jūsų asmens duomenimis, susijusiais su jūsų, kaip kliento, santykiais su RAMIRENT Baltic AS Vilniaus filialas. Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką.

1. DUOMENŲ VALDYTOJAS

Vadovaujantis visais galiojančiais duomenų apsaugos teisės aktais, jūsų asmens duomenų valdytojas yra „Ramirent“ RAMIRENT Baltic AS Vilniaus filialas (toliau kartu – „Ramirent“, mes, mus arba mūsų). „Ramirent“ turi užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis šia Politika ir galiojančiais duomenų apsaugos teisės aktais.

Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys:

RAMIRENT Baltic AS Vilniaus filialas

Įmonės kodas: 2900763480

Adresas: Titnago g. 19, LT-02300, Vilnius

Telefonas: +370 5 239 5303

Duomenų apsaugos pareigūno arba privatumo pareigūno kontaktiniai duomenys:

Adresas: Titnago g. 19, LT-02300, Vilnius

El. paštas: privacy@ramirent.lt

2. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS

Jūsų asmens duomenis galime rinkti įvairiais būdais, kurie paaiškinti žemiau. Paprastai asmens duomenis, kuriuos tvarkome, pateikiate jūs, kai iš mūsų nuomojatės įrangą arba kitaip susisiekiate su mumis (pavyzdžiui, užpildę formas mūsų svetainėje arba kreipęsi į klientų aptarnavimo specialistus). Taip pat galime rinkti asmens duomenis iš išorės šaltinių, pavyzdžiui, viešai skelbiamų žinynų. Asmens duomenis, kuriuos renkame, sudaro, pvz., šios duomenų kategorijos: 

  • Bendrieji asmens duomenys – vardas ir pavardė, gimimo data ir asmens kodas; 
  • Kontaktinė informacija – el. pašto adresas, adresas ir telefono numeris. Verslo klientų atveju taip pat galime rinkti atitinkamą informaciją apie jūsų pareigas ir kontaktinę informaciją jūsų atstovaujamoje bendrovėje; 
  • Informacija apie santykius su klientu – bendravimas su klientu, kliento užklausos ir atsakymai, atsiskaitymo ir kredito informacija bei informacija apie nuomojamą įrangą; ir 
  • Kalbos parinktys.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR TEISINIS PAGRINDAS

Asmens duomenis tvarkome siekdami šių tikslų:

1. Paslaugų teikimas ir santykių su klientu valdymas

Pagrindinis tikslas, kurio siekiame rinkdami jūsų asmens duomenis, yra teikti jums paslaugas ir valdyti bei palaikyti santykius su jumis / jūsų atstovaujama bendrove. Tokiu atveju asmens duomenis tvarkome remdamiesi sutartimi, kurią jūs / jūsų atstovaujama bendrovė sudarė(te) su mumis.

2. Rinkodara

Galime jums siųsti el. laiškus, kuriais informuosime apie naujas mūsų paslaugų savybes, prašysime jūsų atsiliepimų arba teiksime jums kitą aktualią informaciją apie mūsų paslaugas. Šiuo atžvilgiu asmens duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu teikti aktualią informaciją apie „Ramirent“ ir jums reklamuoti mūsų paslaugas. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti rinkodaros pranešimų.

3. Paslaugų plėtojimas ir informacijos saugumas

Asmens duomenis taip pat tvarkome siekdami gerinti paslaugų kokybę ir plėtoti naujas paslaugas. Šiais atvejais asmens duomenų tvarkymas yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti, kad turėsime pakankamai ir tinkamos informacijos savo paslaugoms plėtoti.

4. Su atsiskaitymu susiję duomenys

Asmens duomenis taip pat tvarkome siekdami vykdyti savo pareigas pagal galiojančius apskaitos ir mokesčių teisės aktus. Šiais atvejais asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas imperatyviomis teisės normomis, pagal kurias tam tikrus duomenis turime saugoti apskaitos tikslais.

4. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS IR ATSKLEIDIMAS

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti tretiesiems asmenims: 

  • kai tai leidžiama arba privaloma pagal teisės aktus, t. y. vykdydami kompetentingų institucijų prašymus arba vykstant teisiniams procesams;
  • kai paslaugų teikėjai, kuriais pasitikime, paslaugas teikia mums, mūsų vardu ir pagal mūsų nurodymus. Mes visada kontroliuosime ir būsime atsakingi už jūsų asmens duomenų naudojimą; 
  • jeigu dalyvaujame susijungimo ar įsigijimo sandoryje arba parduodant visą mūsų turtą arba jo dalį; ir 
  • kai sąžiningai manome, kad atskleidimas būtinas ginant mūsų teises, užtikrinant jūsų saugą ar kitų saugą, tiriant sukčiavimo atvejus arba vykdant valdžios institucijos prašymą.

5. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ ES/EEE RIBŲ

Jūsų asmens duomenų neperduodame už ES ar Europos ekonominės erdvės ribų.

6. SLAPUKAI

Be to, savo svetainėje www.ramirent.lt naudojame slapukus ir kitas panašias technologijas. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kurie įrašomi jūsų įrenginyje, kad būtų renkama ir įsimenama naudinga informacija, gerinamas mūsų svetainės funkcionalumas ir ja būtų lengviau naudotis. Be to, slapukus ir kitas panašias technologijas galime naudoti statistikos tikslais, siekdami sukaupti anoniminių apibendrintų statistinių duomenų apie, pavyzdžiui, svetainės naudojimą, kad galėtume suprasti, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine ir gerinti naršymo patirtį.

Savo naršyklės parinktyse galite nustatyti, kad slapukai nebūtų naudojami, riboti slapukų naudojimą arba pašalinti slapukus iš savo naršyklės. Tačiau, kadangi slapukai yra svarbi mūsų svetainės dalis, jų naudojimo ribojimas gali turėti įtakos svetainės funkcionalumui.

Daugiau informacijos apie slapukus pateikėme savo slapukų politikoje https://www.ramirent.lt/privacy/slapukai.

7. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek yra būtina šioje Politikoje apibrėžtiems tikslams siekti.

Dauguma jūsų asmens duomenų bus saugomi iki santykių su jumis, kaip klientu, nutraukimo. Kai kurie asmens duomenys gali būti saugomi jums nutraukus santykius su mumis, jeigu to reikalaujama arba leidžiama pagal galiojančius teisės aktus. Pavyzdžiui, su apskaita susijusius dokumentus saugome 6 ar net 10 metų. Kai jūsų asmens duomenys bus nebereikalingi pagal teisės aktus arba kurios nors šalies teises ir įsipareigojimus, jūsų asmens duomenis ištrinsime.

8. JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome. Jūs galite bet kuriuo metu susipažinti, taisyti, atnaujinti, keisti arba pašalinti savo asmens duomenis. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad tam tikra informacija yra būtina šioje Politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir taip pat gali būti privaloma pagal teisės aktus. Todėl tokių asmens duomenų pašalinti negalite.

Jūs turite teisę nesutikti su tam tikru duomenų tvarkymu. Atsižvelgiant į galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, jūs turite teisę riboti duomenų tvarkymą.

Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą, t. y. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, paprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kiek to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus.

Aukščiau minėtus prašymus siųskite mums privacy@ramirent.lt.

Jeigu turite prieštaravimų dėl to, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, turite teisę pateikti skundą savo nacionalinei duomenų apsaugos tarnybai ES/EEE šalyje. Lietuvoje kreipkitės į Lietuvos Respublikos valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos kontaktinė informacija skelbiama: https://www.ada.lt/.

9. SAUGUMAS

Taikome pagrįstas saugumo priemones (įskaitant fizines, elektronines ir administracines), kad asmens duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, sugadinimo, netinkamo naudojimo, neteisėtos prieigos ar atskleidimo. Pavyzdžiui, su asmens duomenimis leidžiame susipažinti tik leidimą turintiems darbuotojams ir rangovams, kuriems informaciją reikia žinoti atliekant savo darbo užduotis.

Atkreipiame dėmesį, kad, nors stengiamės taikyti pagrįstas asmens duomenų saugumo priemones, nė viena saugumo sistema nėra apsaugota nuo visų galimų saugumo pažeidimų.

10. ŠIOS POLITIKOS PAKEITIMAI

Ši Politika gali būti keičiama bet kuriuo metu. Jeigu ši Politika bus pakeista, apie tai jus informuosime savo svetainėje www.ramirent.lt, kurioje taip pat rasite naujausią šios Politikos versiją.

11. SUSISIEKITE SU MUMIS

Jeigu turite klausimų dėl šios Politikos arba savo asmens duomenų, kuriuos mes tvarkome, susisiekite su mumis privacy@ramirent.lt.