RamiRisk įrangos apsauga

RamiRisk apsauga sumažina nuomininko nuostolių riziką įrangos apgadinimo atveju.

RAMIRISK PLANAS:

 • Įmoka tik 5% nuo kainoraštyje esančios nuomos dienos kainos
 • (Franšizė) žalos atlyginimas  tik 10% nuo įrangos remonto sąmatos.
 • Žalos atvejo administravimo mokestis 70eur (lengviesiem įrankiams 30eur)

RamiRisk apsauga juridiniams ir fiziniams asmenims nuomojantis įrangą yra privaloma. RamiRisk apsauga aktyvinama įrašant žymą įrangos priėmimo-perdavimo akte. Plačiau apie  RamiRisk apsaugos sąlygas galite sužinoti Ramirent nuomos punktuose

RAMIRISK APSAUGOS SĄLYGOS

APSAUGA TAIKOMA:

 • Išnuomotos įrangos apgadinimams  pakrovimo/iškrovimo metu;
 • Apgadinimams įrangai nukritus ar nuvirtus statybos/atliekamų darbų vietoje;
 • Įrangos  žalai gaisro atveju dėl savaiminio užsidegimo;
 • Žalai, kai ant  įrangos nukrenta daiktai;
 • Stiklų ir veidrodėlių dūžiams;
 • Žibintų dūžiams;
 • RamiRisk taikoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

APSAUGA NEGALIOJA IR NETAIKOMA:

 • Tyčiniams apgadinimams, dėl nerūpestingumo/neatidumo, netinkamo naudojimo arba nesilaikant naudojimo instrukcijų;
 • Esant nuomininko įsiskolinimui už suteiktas paslaugas;
 • Gaisro atveju, jei apie tai nebuvo pranešta valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai;
 • Įrangos apgadinimams dėl baudžiamojo nusižengimo ar nusikalstamos veiklos;
 • Įrangos praradimams ar vagystės atvejams;
 • Apgadinimams padarytiems dėl trečiųjų asmenų kaltės;
 • Netiesioginės žalos išlaidų atveju;
 • Sugadintiems sudėvimiems, dylantiems elementams;*
 • Valymo išlaidoms ar apgadinimams, kurie atsirado dėl valymo smėliasrove, dažymo, tinkavimo ir pan. pažeidimai;
 • Techniką naudojus nuomininkui, kuris neturėjo teisės su ja dirbti (kaip tai numato LR teisės aktai);
 • Atvejams kai vairuotojas buvo apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichiką veikiančių medžiagų;
 • Apgadinimams, kurie atsiranda dėl ypatingų oro sąlygų ir aplinkos veiksnių – Force majore;
 • Jei Nuomininkas nesilaikė įstatymų nuostatų, Bendrųjų nuomos sąlygų nuostatų, RamiRisk apsaugos sąlygų, tyčia pateikė klaidingą įvykio informaciją arba jei neįmanoma patikrinti įvykio tikrumo;
 • Jeigu žala atsirado dėl to, kad nuomininkas sąmoningai nesiėmė jam prieinamų protingų priemonių jai sumažinti arba išvengti;
 • Įranga eksploatuojama vandeningose vietovėse ar atliekant hidrotechnines statybas.

KAIP ELGTIS ĮVYKUS NELAIMINGAM ATSITIKIMUI:

 • Nedelsiant, bet ne vėliau nei per 24val pranešti Ramirent apie įvykį;
 • Nufotografuoti įvykio vietą ir  įrangą, kuri buvo sugadinta;
 • Nuomininkas privalo pateikti informaciją adresu: www.incy.io  arba kontaktams nuomos padaliniuose darbo valandomis;
 • Imtis prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažint;
 • Atsitikus įvykiui draudžiama eksploatuoti įrangą iki Ramirent įvertins žalą;
 • Ramirent pareikalavus, įranga turi būti pristatyta į artimiausią punktą detaliai apžiūrai ar remontui.

SĄVOKOS:

* Sudėvimi ir dylantys elementai – įrenginių dalys, papildomi įrenginiai, padangos, vikšrai, kaušai, trosai, šepečiai, peiliai.

RamiRisk apsaugos objektas  –  nuomos akte nurodyta įranga, statybinės mašinos ar įrankiai ir kita statybinė technika.

Franšizė (besąlyginė išskaita) – išskaita RamiRisk paslaugoje nurodoma procentu nuo nuostolio, apskaičiuoto pagal remonto išlaidas, sumos.

Įrangos remonto sąmatos apskaičiavimo tvarka – Ramirent mechanikai ar partneriai parengia įrangos remonto sąmatą, pagrįstą dokumentais.

Pranešimų perdavimo tvarka – pranešimas apie nelaimingus atsitikimus  pateikiami adresu: www.incy.io arba telefonu pranešant pasirinktam Ramirent nuomos padaliniui darbo valandomis.

RamiRisk apsaugos laikotarpis – RamiRisk apsauga galioja konkrečiam įrenginiui nuo žymos įrašymo perdavimo akte užtvirtinant šalių parašais iki pilno įrangos grąžinimo Nuomotojui.