Socialinė aplinka

Toliau pateikiamos veiklos, skirtos tikrinti ir gerinti socialinės aplinkos kokybę:

  • Mes kiekvienais metais vertiname klientų pasitenkinimą ir įsipareigojimą. Remiantis naujausios apklausos duomenimis, mūsų valdymo kokybės indeksas yra 81 %, o mūsų darbuotojų įsitraukimo į veiklą indeksas yra 84 %.
  • Mes analizuojame riziką, kylančią mūsų darbuotojams, įskaitant psichologinius rizikos veiksnius, ir skatiname darbuotojų psichinės ir fizinės sveikatos priežiūrą.
  • Mes nustatome ir vertiname saugumui ir aplinkos apsaugai kylančias rizikas ir galimybes, susijusias su mūsų operacijomis, tariamės dėl tobulinimo priemonių, stebime jų rezultatus ir nuolatos tobuliname savo operacijas.
  • Mes nustatome aiškius ir praktinius lūkesčius bei tikslus, taikomus saugumui ir tvarumui, papildome savo gaminių diapazoną ir investuojame į kompetencijų bei atsargos priemonių plėtrą.
  • Mes įtraukiame savo darbuotojus į saugos planavimo ir prevencijos veiklas, dažnai informuojame apie saugumo svarbą, patariame darbuotojams saugumo klausimais ir sprendžiame su sauga susijusius incidentus bei pateikiame apie juos ataskaitas. Mes skatiname savo subrangovus daryti tą patį.
  • Mes įsikišame, kai matome nesaugų ar netinkamą elgesį ar nesaugias darbo sąlygas, ir imamės reikiamų veiksmų, kad išspręstume susidariusią padėtį.
  • Mes užtikriname, kad mūsų darbuotojai jaustųsi psichologiškai saugūs ir galėtų drąsiai išreikšti savo mintis ir idėjas.