Aplinka

„Ramirent“ pagrindinis verslo veiklos tikslas yra skatinti įrangos nuomą vietoje pirkimo. Dalinimasis įranga padeda sumažinti industrijos daromą poveikį ekologijai.

Rinkdamiesi naują įrangą, jei tik įmanoma, priimame aplinkos apsaugai draugiškesnį sprendimą. Pirmenybę visada teikiame elektriniams ir dujiniams prietaisams. Atsižvelgdami į klientų atsiliepimus, mes reikšmingai padidiname investicijas į modernią, inovatyvią įrangą 30-ia procentų, įskaitant mažai degalų suvartojančius ekskavatorius, statybinius keltuvus, energiją taupančius pastatų šildytuvus ir laikinus pastatus. Mes taip pat esame viena iš pirmųjų bendrovių, aktyviai investavusių į rankinius prietaisus, pradedant nuo baterijų iki prietaisų, veikiančių, taikant hibridinę technologiją.

Savo kasdienę įmonės veiklą grindžiama aplinkos apsaugos politika.

Be to, mes vykdome daugybę aplinkai draugiškų veiklų:

  • Mes reguliariai prižiūrime savo įrangą, kad sumažintume jos gedimo keliamą poveikį aplinkai.
  • Mes mieliau keičiame įrangos dalis, negu visą įrangą.
  • Mes informuojame klientus apie aplinkos apsaugos požiūriu tvarias alternatyvas ir darbo būdus bei nustatome aiškus aplinkos apsaugos reikalavimus, taikomus mūsų tiekėjams.
  • Mes nuolatos vykdome pakeitimus, kad kurtume darbo aplinką be popierinių dokumentų, pristatome skaitmenizavimo sprendimus, kad užtikrintume mūsų klientų aptarnavimą be popierinių dokumentų.
  • Mes vertiname mūsų biurų energijos vartojimo efektyvumą ir taikome labiau energiją taupančius sprendimus.
  • Mes renkame ir analizuojame informaciją apie su aplinkos apsauga susijusius incidentus ir imamės veiksmų, kad užkirstume jiems kelią.
  • Mes rūšiuojame atliekas ir mieliau jas perdirbame, o ne išmetame.
  • Mes vykdome tiekėjų auditus, kurių metu taip pat sprendžiame aplinkos apsaugos klausimus.

„Ramirent“ medinės modulinės patalpos gaminamos pagal „Ramirent“ modulinės gamyklos aplinkosaugos standartą.