KALORIFERIS DYZELINIS 30KW - Ramirent Baltic AS Vilniaus filialas