KALORIFERIS DYZELINIS 40KW - Ramirent Baltic AS Vilniaus filialas