KALORIFERIS DYZELINIS 50KW - Ramirent Baltic AS Vilniaus filialas